Општина Вевчани работи посветено на развој на конгресниот туризам, преку промоција и организирање настани во Мултикултурниот Центар.

Во конгресната сала во тек е работилницата “Одржливо управување на отпадот на локално ниво” организирана од Здружението на локални управни органи и региони на Шведска (SALAR)