Преку Бирото за рамномерен регионален развој обезбедивме средства во висина од 1.500.000,00 денари за нова канализациона линија.

После 40 години ќе се гради нова, односно ќе се реконструира канализациона линија Сербакој – Бубаној како дел од канализационата линија Трафо – Бубаној – Смолејца.
Оваа реконструкција е предуслов за реконструирање и на асфалтниот слој на истоимената улица, бидејќи ние градиме по план.