Градоначалникот на општина Вевчани, Сашо Јанкоски беше на теренска посета на започнувањето на градежните активности за реконструкција на региналниот патен правец Вевчани – Суво поле (Кореа). Согласно планираните активности во оваа фаза ќе се изврши санација на оштетувањата на патот, а во текот на наредните денови ќе се започне со асфалтирање на патниот правец. Средствата за реконструкција на регионалниот пат се обезбедени преку Јавното претпријатија за државни патишта (ЈПДП), а градежните работи ги изведува АД Илинден – Струга.