После 23 години се реконструира улицата „Даскалој 1“!!!

Градежната офанзива во Вевчани продолжува со изградба на улицата „Даскалој 1“ во должина од 250 метри и вкупна вредност од 3.300.000 денари. Средствата се обезбедени преку Биро за регионален развој.
Се реконструира уште една улица со цел подобрување на инфраструктурата во општината и зачувување на автентичниот амбиент во општина Вевчани.