Во просториите на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани на 14.06.2021 година, се одржа последователната 5та сесија од Форумите во заедницата во Вевчани, на која беше презентирано она што е постигнато – реализацијата на проектите, како и статусот на дел од препораките дадени од граѓаните во текот на форумскиот процес, кој се спроведе во периодот од март – август 2020 година и постигнатите резултати од рализираните проекти кои завршија во април 2021.

Во текот на 2020-2021 година и покрај предизвиците кои ги наметна пандемијата Ковид19, успешно се спроведе Проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка а имплементиран од УНДП во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството зa финансии, Заедницата на единиците на локалната самоуправа, Здружение на финансиски работници и UN Women.

Во рамки на првиот успешно спроведен Форум на заедницата во општина Вевчани, како значајна алатка за граѓанско одлучување, на првите три форумски сесии беа предложени и разработени 4 проекти, од кои, на четвртата, гласачка сесија, учесниците одлучија буџетскиот фонд од 50.000 швајцарски франци (CHF) да го доделат на проектите за „Адаптација и пренамена на просториите на објектот Детска Градинка ЈОУДДГ ‘Планински Цвет’ – Вевчани“ – 2.400.000 ден, и за „Реновирање на Дневниот центар за стари изнемоштени лица и пензионери“ околу 263.000 ден.

Проект Адаптација и пренамена на просториите на објектот Детска Градинка ЈОУДДГ ‘Планински Цвет’ – Вевчани“ :

Проект „Реновирање на Дневниот центар за стари изнемоштени лица и пензионери“: