Започнаа со градежни активности за изградба на заштитна ограда на патниот праве ц “Шопев мост – Здравствен дом Вевчани”.