• Се известуваат граѓаните на општина Вевчани дека поради кризната состојба предизвикана од вирусот КОВИД-19, а согласно препораките и мерките на Владата за спречување на опасноста од ширење и зараза со Ковид – 19 вирусот, од 30.03.2020 година општинската администрација ќе работи со скратено работно време, од 08:00 до 13:00 часот, секој работен ден и со намален број на вработени.
  • Работно време од 8:00 до 13:00 часот ќе важи се до наредни насоки на погоре наведените надлежни институции.
  • Во општината ќе можат да влегуваат само странки, кои имаат итни и неодложни работи во однос на општината, при што задолжително на влезот да ги дезинфицираат рацете и обувките со дезинфикационо средство.
  • Градоначалникот и службите на општината остануваат достапни за итни потреби на граѓаните, додека локалната самоуправа продолжува со работа на тековните проекти.
  • АПЕЛИРАМЕ граѓаните на минимум да ги редуцираат своите активности во однос на локалната самоуправа (освен за итни и неодложни работи) и своите контакти со општината да ги остваруваат телефонски или електронски, преку активните телефонски линии на општината и мобилните општински тимови, како и веб сервисите на општината.