Денес започнавме со реализација на новиот проект “Термо фасада на општинската зграда и Домот на култура – Вевчани”.

Од страна на надзорниот орган, во присуство на претставници од Центарот за развој на југозападниот регион и Градоначалникот на општина Вевчани беше направен вовед во работа на изведувачот на проектот. Проектот е во вредност од 2.500.000 денари, а се реализира преку Центарот за развој на југозападниот плански регион.

Општинската зграда и Домот на култура ќе добијат нов, модерен, европски лик.

Продолжуваме активно да работиме за модернизирање на целата територија на Општина Вевчани!