Денес, се одржа третата сесија од Форумите во заедницата во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“.

На првите сесии беа идентификувани проблеми и предложени решенија за истите, резултатите од спроведените форумски сесии по обработката ќе бидат јавно презентирани. Секој заинтересиран граѓанин на општина Вевчани, може да даде свој придонес преку пополнување на „Форма за приоритизација на предлог решенијата – Вевчани“, до која може да пристапите на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdYbJVTvLflJeiuyhdCHJLBa4HHRRWWp_28vjbHJQ030F9qQ/viewform

Целта е преку форумите во заедницата да се овозможи вклучување на граѓаните, посебно на целните групи кои се главен фокус на проектот со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општините во кои се спроведува проектот. Како најсоодветна програма беше избран Буџетскиот форум.

Под влијание на актуелната состојба со Ковид 19, форумите се одржаа онлајн преку ZOOM платформата, и тоа во 3 циклуса-односно три средби по 2 часа.