ЈОУДДГ „Планински цвет “ – Вевчани објавува Интерен оглас бр.1/2021 за пополнување на работно место со унапредување  на  давател на услуги во ЈОУДДГ „Планински Цвет,,-Вевчани.

Се објавува интерен оглас  за  унапредување  на 1 (еден)  давател на услуги со пополнување на следново работно место:

  1. Еден (1) извршител на работно место – Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст звање Ментор – ДЕЗ 03 03 В02 001 – 2. Воспитно – згрижувачка служба II.2.1 Оддел на воспитувачи.

Линк до Интерен оглас за унапредување:  Интерен оглас 1-2021 ЈОУДДГ Планински цвет – Вевчани

Линк до пријава за унапредување:  prijava_interna (4) pl. cvet

Одлука за избор по интерен оглас: odluka za izbor po Interen oglas