Во рамките на проектот за Локална и регионална конкуретност (ПЛРК) финансиски поддржан од Европска унија (ИПА2), општина Вевчани во соработка со Единица за спроведување на проектот (ЕСП) го реализираат потпроектот „Туристички Центар Вевчани – Еден Центар Еден Туристички Производ“.

За таа цел општина Вевчани објавува повик за избор на  индивидуален консултант за изработка на план за внатрешно уредување и опремување на туристичкиот центар кој треба да изработи проект за внатрешно уредување и опремување на туристичкиот центар, врз основа на основниот проект за реконструкција и пренамена на постојното училиште во туристички центар и листата со планирана опрема за функционално уредување на туристичкиот центар.

Повикот за изразување на интерес за индивидуални консултантски услуги и описот на задачи се на дадените линкови во продолжение:

      REOI-Individual Consultants Vevchani

      Опис на работни задачи за индивудален консултант